Allente 1 Feilkoder

Får du melding på TV-en din med en feilkode? Her har vi listet opp feilkoder som kan forekomme for Allente 1, og med forklaringer og tips til hvordan du kommer videre

Feilkoder

Trykk på feilkoden/meldingen for mer informasjon