Allente personvern

Denne personvernerklæringen er ment for kunder, potensielle kunder (“leads”) hos Allente, deltakere i konkurranser og undersøkelser administrert av Allente, besøkende på og brukere av Allentes nettsteder og tjenester.

  
 • Hvem er vi?

  Når Allente behandler dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen er vi den “behandlingsansvarlige” som definert i GDPR og andre relevante databeskyttelseslover.

  Vår kontaktinformasjon er:

  Allente Norge AS ("Allente", "vi", "oss")

  Snarøyveien 30

  1360 Fornebu

  Norge

  Org.nr.: 977 273 633

  https://www.allente.no/om-oss/personvern/

  Vår e-post for kontakt for databeskyttelsessaker er: privacy @ allente.no

  Allente har utnevnt et personvernombud og skulle du ha spørsmål knyttet til personvern og/eller dine rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud (“DPO”) på: dpo@allente.tv. Nedenfor finner du detaljert informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

 • 
 • Når gjelder denne personvernerklæringen?

  Denne personvernerklæringen gjelder når vi samler inn, bruker eller på annen måte behandler personopplysninger om deg når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Allente, samt når du deltar i arrangementer, i konkurranser, svarer på undersøkelser utført av Allente eller besøker nettsidene våre.

  Personopplysningene vi behandler samles inn direkte fra deg, eller direkte gjennom din bruk av våre produkter eller tjenester, bortsett fra når vi samler inn data fra eksterne tredjeparter. Slike personopplysninger hentes fra kilder som markedsføringsbyråer, kredittvurderingsbyråer og offentlig tilgjengelige kilder.

  Avsnittene som er oppført nedenfor gir en generell beskrivelse av hva vi gjør med dataene dine basert på forholdet ditt til oss. Det er ytterligere utdyping av behandlingsdetaljer i tabellen vist i avsnittet "Hvilke personopplysninger behandler vi, til hvilket formål og basert på hvilket rettslig grunnlag?”

  Satellitt TV abonnement
  Som kunde hos Allente oppgir du personopplysninger til oss i form av din kontaktinformasjon og finansielle informasjon, samt abonnementsinformasjon og bruksdetaljer gjennom din bruk av våre produkter og tjenester. Disse personopplysningene behandles med det formål å ivareta abonnementet ditt hos Allente.

  Streaming TV abonnement
  Som kunde hos Allente oppgir du personopplysninger til oss i form av din kontaktinformasjon og finansielle informasjon, samt abonnementsinformasjon og bruksdetaljer gjennom din bruk av våre produkter og tjenester. Disse personopplysningene behandles med det formål å ivareta abonnementet ditt hos Allente.

  Fiber abonnement
  Når du registrerer deg for en Allente-tjeneste gjennom ditt fibernettverk, oppgir du personopplysninger til oss i form av din kontaktinformasjon og finansielle informasjon, samt abonnementsinformasjon og bruksdetaljer gjennom din bruk av våre produkter og tjenester. Disse personopplysningene behandles med det formål å ivareta abonnementet ditt. Vær imidlertid oppmerksom på at Allente ikke er ansvarlig for (dvs. ikke behandlingsansvarlig) for behandlingen av personopplysninger som sendes inn på nettet ved å registrere seg for, eller få tilgang til, en fibernettverksadministrert portal eller ved å bruke fibernettverksadministrerte tjenester. Dette gjelder både fibernett, bynett, og lignende mellomledd.

  Fast trådløst bredbånd abonnement
  Som Trådløst bredbånd -kunde hos Allente oppgir du personopplysninger til oss i form av din kontaktinformasjon og finansielle informasjon, samt abonnementsinformasjon som bredbåndshastighet og bruksdetaljer gjennom din bruk av våre produkter og tjenester. Disse personopplysningene behandles med det formål å ivareta ditt bredbåndsabonnement og kundeforhold til Allente.

  Bredbånd og IP-telefoni abonnement
  Som bredbånds- og IP-telefonikunde hos Allente oppgir du personopplysninger til oss i form av din kontaktinformasjon og finansielle informasjon, samt abonnementsinformasjon som bredbåndshastighet og bruksdetaljer gjennom din bruk av våre produkter og tjenester. Disse personopplysningene behandles med det formål å ivareta ditt bredbåndsabonnement og kundeforhold til Allente.

  Nettsteder
  Når du går inn på nettsidene våre, vil du bli presentert med våre alternativer for informasjonskapsler og retningslinjene som dekker plassering av informasjonskapsler (informasjonskapsler). Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider eller sosiale medier. Allente er ikke ansvarlig for innholdet på andre virksomheters nettsider eller sosiale medier, eller for behandling av personopplysninger på disse. Når du besøker andre nettsider eller sosiale medier, anbefaler vi at du leser eieren av nettstedets retningslinjer for personvern og andre relevante retningslinjer.

  Konkurranser og undersøkelser
  Når du deltar i en konkurranse arrangert av Allente, eller svarer på en undersøkelse forespurt eller utført av Allente, deler du personopplysninger i form av kontaktinformasjonen din og innholdet i svarene dine. Vanligvis vil disse svarene anonymiseres eller samles i statistiske rapporter og vil ikke lenger betraktes som personopplysninger.

  Ta kontakt via leads
  Allente samarbeider med ulike partnere for å gi informasjon om potensielle kunder eller leads. Dette kan for eksempel skje gjennom en konkurranse hvor du aksepterer at Allente kan kontakte deg med et attraktivt tilbud når du deltar i konkurransen. I slike tilfeller vil Allente typisk samarbeide med en partner for å tilrettelegge og administrere innsamlingsprosessen før våre salgsagenter kontakter deg med tilbudet. Alene kan også kjøpe leads samlet inn på andre måter av en partner, men den videre prosessen forblir den samme.

 • 
 • Hvilke personopplysninger behandler vi, til hvilket formål og basert på hvilket rettslig grunnlag?

 • 
 • Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

  Vi kan dele dine personopplysninger med kategoriene av mottakere som er oppført nedenfor for formålene angitt nedenfor. Når vi deler dine personopplysninger, tar vi alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger behandles med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette inkluderer å sikre at vi har de relevante og nødvendige kontraktene og avtalene på plass med våre partnere før vi starter behandlingen, og – der det er hensiktsmessig – ha nødvendige overføringsmekanismer til tredjeland på plass.

  Leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere
  Vi deler personopplysninger med leverandører, underleverandører og partnere for å lette mye av vår daglige drift. Leverandører og underleverandører er selskaper som kun har rett til å behandle personopplysningene de mottar fra oss, på våre vegne og etter vår instruks, som databehandler. Du kan se kategoriene av partnere og leverandører vi bruker nedenfor, samt årsaken til å bruke dem. Vår myndighet til å behandle og dele dine personopplysninger vil variere basert på den spesifikke behandlingen, men vil typisk være enten forpliktelse til å oppfylle vår kontrakt med deg som kunde (GDPR art.6 (1) (b)), eller vår legitime interesse i driften av Allente (GDPR art.6 (1) (f)).

  Leverandører av kundeservice
  Vi bruker tredjeparter for å bistå med kundeservice, inkludert å svare på dine henvendelser via telefon eller e-post, samt ivareta abonnementsinformasjon.

  Finansielle tjenester
  Vi benytter oss av tredjeparter for deler av våre finansielle tjenester, dette kan inkludere ekstern inkasso og revisorer. Allente samarbeider også med ulike betalingstjenesteleverandører for å sikre stabilitet, kvalitet og enkle betalinger fra våre kunder på tvers av våre markeder.

  HR og intern kultur
  For interne formål bruker Allente tredjeparter for å sikre lønn og goder for våre ansatte.

  Leverandører av teknisk infrastruktur
  Noe av vår IT- eller produktrelaterte infrastruktur er outsourcet, eller administrert, delvis av eksterne partnere. Dette kan inkludere nettverkstjenesteleverandører, kontor-IT-tjenesteleverandører og distribusjonspartnere.

  Leverandører av hardware, installasjon og logistikk
  Når vi sender deg maskinvare, hjelper til med installasjon av maskinvare og administrerer forsyningskjeden vår, benytter vi oss også av tredjeparter som installatører og maskinvareleverandører for å sikre problemfri drift.

  Innholdsrettighetsinnehavere, seerundersøkelsesorganisasjoner og innholdsbeskyttelsesorganisasjoner
  Vi deler kundedemografi, visningstall og atferd med spesifikke innholdsrettighetseiere og organisasjoner som har i oppgave å rapportere slike tall og atferd. Vi kan også dele informasjon om mistenkt aktivitet som bryter vilkårene for bruk med relevante innholdsbeskyttelsesorganisasjoner, og til det lokale politiet i en pågående etterforskning, hvis vi blir anmodet om det, og det er et rettslig grunnlag.

  Innholdspartnere
  Når du tilføyer visse tilleggstjenester til abonnementet ditt, deler vi din kontaktinformasjon og kundeabonnementsinformasjon med våre innholdspartnere for å lette din adgang til partnernes tjenester.

  Sosiale medietjenester
  Som en del av vår innsats for å gjøre tjenestene våre og annonseringen mer relevant og skreddersydd til dine preferanser, kan vi dele informasjonen din med sosiale medietjenester. Dette kan gjøres både for å lage segmenter som ligner på din demografiske profil og for å lage segmenter som er forskjellige fra din demografiske profil.

  Allente Group
  Dine personopplysninger kan bli delt med selskaper innenfor Allente-gruppen, basert på Allentes legitime interesse (GDPR Art. 6 (1) (f)) i å utarbeide statistikk, gjennomføre undersøkelser og ivareta, forbedre og utvikle våre tjenester og produkter.

  Offentlige myndigheter
  Vi videreformidler nødvendige personopplysninger til offentlige myndigheter som skattemyndigheter eller andre offentlige myndigheter, hvis vi er pålagt det ved lov (GDPR art. 6 (1) (c)), eller under visse omstendigheter, hvis du har bedt om det. Et eksempel på en slik lovpålagt offentliggjøring er for skatte- eller revisjonsformål.

  Flyselskaper, andre reise- og transportselskaper og cateringselskaper
  Vi kan dele dine personopplysninger med flyselskaper, andre reise- og transportselskaper og cateringselskaper der det er nødvendig for å administrere reiselogistikk og organisere arrangementer (GDPR art. 6 (1) (b)) der det er aktuelt.

  Vær oppmerksom på at når Allente bruker slike tjenesteleverandører, kan de betraktes som behandlingsansvarlige i forhold til tjenestene de leverer - derfor er de ansvarlige for sine egne behandlingsformål og tjenester, og deres personvernerklæring vil være tilgjengelig direkte fra dem.

 • 
 • Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

  Vi lagrer dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle ett eller flere av formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert hvor vi er lovpålagt å lagre dine personopplysninger. Et eksempel på dette kan være personopplysninger lagret for bokføringsformål. Når dine personopplysninger ikke lenger er relevante for ett eller flere av formålene de ble samlet inn for, sletter vi dem, eller de kan lagres og behandles i anonymisert form og vil ikke lenger være knyttet til deg.

  Du kan se flere detaljer om når personopplysninger slettes i tabellen over under overskriften Hvilke personopplysninger behandler vi, til hvilket formål og basert på hvilket rettslig grunnlag?

 • 
 • Hvor behandler vi dine personopplysninger?

  Vårt mål er å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Men i enkelte situasjoner, som når vi deler dine personopplysninger med en leverandør eller underleverandør utenfor EU/EØS, kan dine personopplysninger overføres til og behandles på en destinasjon utenfor EU/EØS.

  Vi sikrer at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ivaretas og at hensiktsmessige sikkerhetstiltak gjennomføres. Dette betyr at en slik overføring vil være basert på en adekvansbeslutning fra EU-kommisjonen eller ved å inkluderes i EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser, som finnes her.

 • 
 • Dine rettigheter

  I henhold til GDPR har du visse rettigheter som du kan utøve i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Følgende rettigheter kan gjelde for deg og kan til en viss grad utøves og/eller administreres via Min Side - se nedenfor:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger og i så fall tilgang til disse personopplysningene.
  • Rett til retting: Du har rett til å få korrigert unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg.
  • Rett til sletting ("retten til å bli glemt"): Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet personopplysningene dine.
  • Rett til å begrense behandlingen: Under visse omstendigheter har du rett til å få behandlingen begrenset.
  • Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter har du rett til å motta en kopi av personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og rett til å overføre disse dataene til andre behandlingsansvarlige .
  • Rett til innsigelse: Under visse omstendigheter har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, retten til å protestere i tilfeller der vi behandler dine personopplysninger basert på vår legitime interesse.
  • Rett til å klage på behandlingen til myndighetene: Dersom saken din ikke blir løst av oss og du ønsker å gå videre med saken, kan du sende en klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, dersom du mener at Allentes behandling av personopplysninger om deg er i strid med GDPR.
  • Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis en behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
  • Rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisk behandling, inkludert profilering: Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, inkludert profilering, som har rettsvirkninger for deg eller tilsvarende påvirker deg i betydelig grad.

  Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, vennligst gi oss beskjed på privacy @ Allente.no slik at vi kan vurdere og svare på forespørselen din i henhold til gjeldende lovverk.

  Du kan også få tilgang til mange funksjoner for å administrere rettighetene dine på din personlige Min side .

 • 
 • Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

  Vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger. Disse tiltakene inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av beste praksis-leverandører, produkter og tjenester i hele organisasjonen vår. Vi følger råd og anbefalinger fra relevante myndigheter og fageksperter. Å ivareta en sterk og robust infrastruktur og sikre at våre ansatte er godt trent og oppdatert i spørsmål om sikkerhet og personvern er avgjørende for oss.

 • 
 • Endringer i denne personvernerklæringen

  Denne erklæringen kan bli endret fra tid til annen av Allente. Datoen for siste endring er angitt øverst i dette dokumentet. Gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på nettstedet vårt https://www.allente.no/om-oss/personvern/

Les vår personvernerklæring i PDF-format

Hvis du ønsker å laste ned personvernerklæringen som PDF, finner du den her: 
Personvernerklæring fra Allente