Personvern

At våre kunder kan stole på oss er essensielt for oss og personvern og datasikkerhet er grunnleggende i vår strategi. Samtidig er vår mulighet for å bruke data til å kunne tilby produkter og tjenester som møter våre kunders behov viktig for oss. Derfor jobber vi for å være best i klassen når det kommer til innhenting, prossessering og overføring av data.

Vi er fundamentalt opptatt av å respektere alle individers rett til personverb. Vi tar dette på alvor og jobber for at alle i Allente håndterer personlig data på en rettferdig og transparent måte for å fullt ut respektere denne retten. 

Vi følger lover og reguleringer som beskytter kundenes persondata i alle våre markeder. Vi sørger for å kun innhente, benytte og prosessere persondata som er nødvendig for å gjøre vår jobb, oppfylle behovene til våre kunder og ikke brukes utover det som er lovet. Vi sørger også for at denne dataen er lagret på en trygg måte.

Våre kunder har rett til å finne ut hvordan vi håndterer deres data og be oss om å rette eller slette data. Om du har spørsmål kan du alltid kontakte oss på privacy@allente.no 

Du kan også ta kontakt med vår Data Protection Officer på DPO@Allente.tv.
For å lære med om prossessering av persondata kan du besøke sidene under 👇🏽