< Tilbake til feilsøking

Manglende satelittsignaler

Steg 1

Denne meldingen kan komme på en eller flere kanaler. I noen tilfeller har du bilde noen ganger, for så å få mosaikk eller svart skjerm. Følg punktene under for å se hvordan du kan måle signalene dine. Hvis du blir avbrutt midt i en sending, kan det være du har signalproblemer. Da kan du se TV på nett så lenge

1. Velg NRK på din TV

Bruk fjernkontrollen og trykk på 1.

2. Trykk blå knapp "Menu"

OP Hovedmeny blå knapp hovedmeny

3. Velg "Innstillinger"

Du ser ikonet for innstillinger øverst til høyre. Bruk navigasjonshjulet på fjernkontrollen for å navigere til Innstillinger. Trykk "OK" på fjernkontrollen.

Innstillinger Icon

4. Pil ned til Satellitt

Satellitt menu