Sjekk antennepluggen

Det kan bli dårlig kontakt dersom pluggen er skadet. Sjekk etter rust, irr eller kortslutning.

LNB