Slik sjekker du antennekabelen ute selv

1. Skyv regnbeskyttelsen tilbake

Se tegning. Regnbeskyttelsen sitter nederst på hodet og skal beskytte koblingene mot vann.

LNB

2. Skru kabelen løs fra parabolhodet

LNB