Hva skjer på din TV-skjerm?

Trykk Neste dersom målingen ikke viser utslag på styrke og kvalitet. Vær oppmerksom på at noen har en tuner og andre har to.

Vær oppmerksom at dårlig vær (regn/snø), kan påvirke signalet. Kontroll av signalet bør derfor ikke utføres i dårlig vær.