Steg 3

Dårlig eller middels kvalitet på TV-skjermen

Hvis du har sjekket at alt er riktig inne, og fortsatt får dårlige kvalitet på skjermen din, må parabolen ute sjekkes. Du må vurdere om du kan gjøre dette selv eller trenger hjelp av en montør. Dersom du må bruke stige og parabolen er plassert høyt eller ustabilt, må du ikke utsette deg for risiko. Dette handler om din sikkerhet. Våre faglig dyktige montører sikrer seg både med line og sele og bruker lift. Trykk Neste om du vil sjekke selv.