Bærekraft

En hilsen fra vår CEO: Allente er en kundeorientert, nordisk underholdningsdistributør. Vi sikter på å følge våre verdiord – We Care, We Dare, We Share – i alle deler av firmaet. Vi vil også drive virksomheten vår på en ansvarsfull og bærekraftig måte. Allentes bærekraftige arbeid bygger på å fremme en mangfoldig, lik og inkluderende arbeidsplass, en sunn kultur samt etisk oppførsel, og inkluderer også miljøvennlige løsninger i hele verdikjeden vår.

1140x645_Omoss_MahmoudMustapha
Menneskerettigheter

Allente følger og respekterer internasjonelle menneskerettigheter - alltid og til alle tider. Og vi jobber for å sikre at vi ikke bryter med menneskerettigheter, at vi ikke er delaktige i andres brudd på menneskerettigheter, og at vi forholder oss til loven i de landene vi arbeider med og i. Vi jobber for å belyse menneskerettigheter på arbeidsplassen, beskytter og opprettholder retten til å tenke, snakke og gi uttrykk for sine meninger, og vi respekterer rettigheten til personvern.

Miljøvern

Allente støtter en forebyggende «føre-var»-tilnærming til mijøutfordringene. Vi samarbeider med gjør kontorene våre så miljøvennlige som mulig, og vi oppfordrer til gjenbruk og resirkulering. Vi vurderer alltid miljøpåvirkningen ved produksjonen vår av utstyr, jobber for miljøvennlige industristandarder og deltar i organiserte resirkuleringssystemer i de nordiske landene.

Etiske retningslinjer

Allente vil ikke gå på akkord med sine etiske retningslinjer når vi gjør jobben vår. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser, Vi beskytter persondataen til våre kunder og andre interessenter. Alle våre ansatte er pålagt å holde en høy etisk standard slik som anvist i Allente sine etiske retningslinjer og andre retningslinjer, slik som våre Anti korrupsjons-retningslinjer. Allente krever at våre leverandører og partnere jobber etter samme høye etiske standard som oss og som nedfelt i vår Allente Supply Chain Sustainability Policy.

Mangfold, likestilling og en inkluderende arbeidsplass

Allente jobber for likestilling, mangfold og inkludering i vår kultur og hvordan vi utfører jobben vår. Som en pan-Nordisk bedrift med mennesker med ulik bakgrunn, tror vi dette er kjernen i å være et godt sted å jobbe og for å møte våre målsetninger. Vi har mangfold og inkludering på agendaen for å sikre at likestilling, mangfold og inkludering blir inkluder i relevante prosesser som ansettelser. Allente har også etablert et samarbeid med OpenMind i Norge og Sverige - et program designet for å hjelpe de som havner utenfor arbeidslivet, av ulike grunner, til å tilegne seg verdifull arbeidserfaring.

We Care – Allentes bærekraftsprogram

Når alle jobber sammen, er det ingen grense for hva vi som mennesker kan oppnå.

Vi mener at hvis alle jobber sammen, er vi i stand til å skape en bedre og mer bærekraftig verden gjennom sosialt ansvar og aktivisering. Det er bakgrunnen for vårt bærekraftsprogram.

Alle våre initiativer bringer mennesker sammen, og er i tråd med våre egne verdier og FNs bærekraftsmål.