Allentes rapporter og dokumenter

Her finner du vår "Sustainability report", "Code of Conduct" og "Redegjørelse etter åpenhetsloven". Du kan lese og laste de ned ved å trykke på lenkene under.

 

Sustainability Report

Code of Conduct

Redegjørelse for 2022 etter åpenhetsloven

Redegjørelse for 2023 etter åpenhetsloven

 

«Bærekraft er en viktig pilar i Allente. Vår visjon om å være den ledende nordiske tv-leverandøren, gjøres mer sannsynlig ved at vi har bærekraft i kjernen av virksomheten vår, fordi det er med på å definere hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Grunnleggende sett er måten vi opererer på i hverdagen i tråd med våre selskapsverdier – We Care, We Dare, We Share – noe som gjør at vi hele tiden er bevisst hvilken påvirkning vi har på både virksomheten, miljøet og samfunnet rundt oss. I Allente er vi forpliktet til en bærekraftig måte å jobbe på. Arbeidet som er belyst i denne rapporten er et bevis på nettopp dette. Og selv om denne peker på arbeidet vi har gjort i 2022, vil vi også i årene som kommer fortsette arbeidet vårt med å stadig gjøre fremskritt i å både bygge og oppfylle våre bærekraftsambisjoner.» - Mahmoud Mustapha, administrerende direktør i Allente