Teknisk problem i utsendingen til ditt parabolkort. Vennligst ring 21 95 28 28 for hjelp (5)

  1. Sjekk at kortet er satt riktig inn i boksen. Se hvordan kortet skal settes inn i din boks.
  2. Trekk ut kontakten og ta ut kortet. Sett inn kontakten igjen, og sett så inn kortet når du får beskjed om det på TV-skjermen.
  3. Har du et annet kort, kan du teste det.
  4. Gjør en tilbakestilling av boksen din. Finn ut hvordan du tilbakestiller din boks.
  5. Sjekk at du har riktig programvare på boksen. For å finne ut om du har riktig programvare, trykker du på Menu/Setup > Innstillinger > Mottakerinformasjon. Der finner du et utgavenummer. Sjekk hva som er riktig utgavenummer til din dekoder. Har du feil programvare, kan du oppdatere boksen din. Hvis du har Pace 855/850 eller Samsung 670, ligger ikke programvaren lenger på satellitt, og det er ikke mulig å laste ned ny programvare til din boks. Har du en av disse boksene, må du ikke starte en oppdatering. På alle standardbokser er heller ikke programvaren lengre på satellitt, og du kan derfor ikke oppdatere. Finn ut hvordan du oppdaterer din boks.