Teknisk problem i utsendingen til ditt parabolkort. Vennligst ring 21 95 28 28 for hjelp (5)

  1. Sjekk at kortet er satt riktig inn i boksen. 
  2. Trekk ut kontakten og ta ut kortet. Sett inn kontakten igjen, og sett så inn kortet når du får beskjed om det på TV-skjermen.
  3. Har du et annet kort, kan du teste det.
  4. Gjør en tilbakestilling av boksen din.