Jeg har glemt å betale faktura, hva gjør jeg?

Signalene er stengt

Har TV-signalene blitt stengt grunnet uteblitt betaling, vil de bli åpnet når vi har registrert betaling for hele det utestående beløpet.

Du kan betale utestående fakturaer i bank, nettbank eller direkte på Min Side.

Hvis du betaler i bank eller nettbank kan det ta inntil 5 virkedager før betalingen er registrert i våre systemer. Merk at TV-signalene ikke vil bli åpnet før betalingen er registrert i våre systemer. Vi tillater ikke kopi av kvittering eller annen bekreftelse for at betalingen er gjennomført.

Purring

Ved for sen eller manglende betaling av faktura til forfall, vil det bli sendt ut en purrefaktura. Her påløper det purregebyr som tilsvarer en tiendedel av inkassosatsen, som fastsettes av Justisdepartementet på grunnlag av konsumprisindeksen.

Dersom purrefaktura ikke betales til forfall, har Allente mulighet til å sperre TV-signalene på det ubetalte abonnementet. Ved en slik sperring påløper det et avstengningsgebyr.

For mer informasjon om gebyrer kan du lese våre avtalevilkår.

Inkasso

Blir ikke purrefaktura betalt til forfall vil faktura bli sendt til inkasso. Er din faktura sendt til inkasso er det ikke mulig å betale utestående beløp på Min Side. Vi har to samarbeidspartnere, som håndterer inkassokrav:

Kredinor

Telefon 06900

Epost – kundeservice@kredinor.no

Hjemmeside – www.kredinor.no

Lindorff

Telefon 23 21 10 00

Hjemmeside – www.lindorff.com