Gebyrer

Utover ordinært beløp for ditt TV-abonnement, kan det påløpe følgende gebyrer.

  • Fakturagebyr på kroner 6,- for papirfaktura, kroner 0,- ved eFaktura eller AvtaleGiro.
  • Frysegebyr på kroner 129,- påløper hver gang et helt abonnement fryses og åpnes fra frys. (Gratis å fryse/åpne via Min Side)
  • Purregebyr på kroner 35,- dersom ordinær faktura ikke er betalt i tide.
  • Avstengningsgebyr på kroner 590,- for Parabol og 129,- for Stream påløper dersom purrefaktura ikke er betalt til forfall, og TV-signalene har blitt sperret grunnet manglende betaling.
  • Utsette fakturabetaling via kundeservice, kroner 129,-
  • Fakturakopi tilsendt fra kundeservice, krone 129,- (Gratis via Min Side)

Hvis du har fått signalene sperret på grunn av manglende betaling, finner du mer informasjon her.

Full oversikt på Min Side

Se din faktura