Gebyrer

Utover ordinært beløp for ditt TV-abonnement, kan det påløpe følgende gebyrer.

  • Fakturagebyr på kroner 79,- for papirfaktura, kroner 0,- ved eFaktura eller AvtaleGiro.
  • Frysegebyr på kroner 99,- påløper hver gang et helt abonnement fryses. 
  • Purregebyr på kroner 70,- dersom ordinær faktura ikke er betalt i tide.
  • Avstengningsgebyr på kroner 590,- påløper dersom purrefaktura ikke er betalt til forfall, og TV-signalene har blitt sperret grunnet manglende betaling.

Hvis du har fått signalene sperret på grunn av manglende betaling, finner du mer informasjon her.