Jeg har glemt å betale faktura, hva gjør jeg?

Nedenfor finner du informasjon om hva du trenger å gjøre dersom du har mottatt purring eller TV-signalene er blitt stengt grunnet uteblitt betaling.

Purring

Ved for sen eller manglende betaling av faktura til forfall, vil det bli sendt ut en purrefaktura. 

Dersom purrefaktura ikke betales til forfall, har Allente mulighet til å sperre TV-signalene på det ubetalte abonnementet. Ved en slik sperring påløper det et avstengningsgebyr.

Du kan lese mer om våre gebyrer her.  

Signalene er stengt

Har TV-signalene blitt stengt grunnet uteblitt betaling, vil de bli åpnet når vi har registrert betaling for hele det utestående beløpet.

Du kan betale utestående fakturaer i bank, nettbank eller direkte på Min Side.

Ved betaling via Min Side, åpnes signalene igjen innen én time. Hvis du betaler i bank eller nettbank, kan det ta inntil fem virkedager før betalingen er registrert i våre systemer. Merk at TV-signalene ikke vil bli åpnet før betalingen er registrert i våre systemer. Vi tillater ikke kopi av kvittering eller annen bekreftelse for at betalingen er gjennomført.

Inkasso

Blir ikke purrefaktura betalt til forfall, vil faktura bli sendt til inkasso. Er din faktura sendt til inkasso, er det ikke mulig å betale utestående beløp på Min Side. Vi samarbeider med Intrum (tidligere Lindorff), som håndterer inkassokrav:

Intrum (Tidligere Lindorff)

Telefon: 23 21 10 00

Kundeservice: https://www.intrum.no/kundeservice/

Full oversikt på Min Side

Se din faktura