Hvorfor må en TV være godkjent av dere?

En TV-modell som ikke er godkjent kan i noen tilfeller fungere tilnærmet normalt, men det kan oppstå store problemer som:

  • Automatisk kanalsøk fungerer ikke
  • TV-en må settes opp manuelt
  • TV-en lagrer ikke kanalene den finner
  • Bruksanvisningen og TV-menyene er ikke på norsk
  • Undertekst på HD-kanaler kan forsvinne
  • TV-en finner ingen HD-kanaler
  • EPG virker ikke som den skal
  • Programvareoppdatering fungerer ikke som den skal
  • Hakking eller ustabilitet/manglende lyd og/eller bilde

Det er viktig å sjekke med forhandler at TV-modellen er godkjent for IDTV fra oss. Forhandler eller leverandør av TV-apparatet kan fortelle deg hvilke TV-modeller som er klargjort.