Kortleser

Allente-tv-module_2.png

For informasjon om hvordan du setter opp og bruker kortleser og programkort, se brukerveiledningen for din TV. Ønsker du å benytte deg av kortleser og programkort fra oss, må TV-en din være godkjent for bruk av våre kortlesere.