Mulige årsaker

Sjekk HDMI-inngang

Noen ganger bruker du flere HDMI-innganger på TVen din.

  1. Sjekk at OnePlace-dekoderen står på, det skal lyse grønt på venstre side av fronten.
  2. Sjekk hvilken inngang du bruker til OnePlace-dekoderen.
  3. Trykk Source på fjernkontrollen og velg riktig HDMI-kilde.

Nytt hjemmekinoanlegg, men gammel TV?

Dersom du har et nytt hjemmekinoanlegg som støtter 4K, men en eldre TV som ikke gjør det, vil du få svart skjerm.

  1. Sjekk om hjemmekinoanlegget har egne HDMI-utganger uten 4K og velg en av disse.