< Tilbake til forrige steg

Manglende satelittsignaler

Steg 5

Prøv kabelen på nytt

Bruk inngang Sat1 slik bildet viser.

tilkobling