Juster parabolen

1. Løsne festet

Start med å forsiktig løsne skruen på parabolhodets feste.

LNB

2. Sjekk vinkel på hodet

Parabolhodet skal aldri stå rett opp og ned, vinkelen avhenger av din geografiske plassering. Prøv deg frem forsiktig.

LNB

3. Vri hodet litt og litt

Vri parabolhodet forsiktig, litt og litt (millimeter). Vri til du får mest mulig utslag på kvalitet på skjermen.

LNB