Når OnePlace ikke finner smartkortet

Sitter smartkortet riktig i?

  1. Åpne det lille kort-dekslet på høyre side av boksen (der du ser en smal åpning).
  2. Trykk smartkortet forsiktig inn til du hører et "klikk", men ikke ta kortet ut av dekoderen.
  3. Skyv straks smartkortet inn igjen og prøv på nytt.
Programvare oppdateres, OnePlace finner Smartcard