Får ikke bilde fra OnePlace

Dersom du tar strømmen på OnePlace og deretter setter kontakten tilbake, vil dekoderen følge en bestemt prosedyre. Den starter først opp Android-delen og deretter Allente-delen, før den setter seg i stand-by klar til bruk. Dersom du ikke får bilde, kan det være at fjernkontrollen din ikke klarer å slå på OnePlace.

  1. Rett over teksten "Decoder" på fjernkontrollen er det en lampe som skal lyse grønt hver gang du trykker på en knapp. Lyser den ikke eller blinker rødt så må du bytte batterier.
  2. På baksiden er det et batterilokk. Bruk begge tomlene på hver sin side av pilen og trykk bakover for å løsne lokket. Batteriene (2stk) er av typen AAA.
green led