Skru koblingen tilbake på plass

Skru antennepluggen til parabolhodet tilbake igjen, og skyv regnbeskyttelsen ned slik det var.

LNB