Sjekk antennepluggen

Det kan bli brudd eller antennekortslutning dersom pluggen er skadet. Sjekk etter rust, irr eller kortslutning.

LNB