Melding: Antennekortslutning

Skru pluggen ut av antenneinngangen slik bildet viser.

Skru pluggen fra antenneinngangen bak på dekoderen