Hva ser du på TV-skjermen?

Du må vri parabolhodet til du får best mulig utslag på kvalitet på TV-skjermen.

Hva er akseptabel kvalitet? Se etter bokstavene S/N under Tuner på TV-skjermen. Tallet til høyre for S/N skal være minimum 13-15 dB. Høyere utslag gir bedre signal. Løste problemet seg? Hvis ikke, kan det hende du må justere selve tallerkenen. Trykk på Neste.