Løste problemet seg?

Hvis TV-skjermen viser god kvalitet er problemet løst.

Hvis du fremdeles har dårlig eller middels utslag på kvalitet, ta kontakt med Kundeservice.