Hvis du må justere parabolen til siden

Følg punktene under dersom du fikk høyere styrke ved å dytte på tallerkenen. Da kan du forsøke å justere hele parabolen til den ene eller andre siden (ikke opp eller ned). Hvis ikke, trykk på "Neste" under.

1. Løsne festet forsiktig

Løsne skruene litt på den ene siden (en omdreining av gangen). Pass på at du ikke løsner alt. Da er faren stor for at parabolen kommer helt ut av kurs, og du mister signalet helt.

justere parabol

2. Stram på den andre siden

Stram inn en omdreining på den andre siden. Parabolen vil justere seg i retning av den siden der du strammer.

Parabol justering

Sjekk om justeringene gir utslag på kvalitet på TV-skjermen. Under Tuner på TV-skjermen ser du bokstavene S/N. Tallet til høyre for S/N skal være minimum 13-15 dB. Høyere utslag gir bedre signal. Løste problemet seg? Hvis ikke, må du prøve å justere parabolen opp eller ned. Trykk Neste.