Har du mer enn en TV?

Hvis du bare har en TV, er du nå ferdig. Gå til "Neste" under for å fullføre prosedyren.

Slå på den eller de andre TV-ene, og gjennomfør samme prosedyre med tunere og brukerbånd som du akkurat har vært gjennom. En tuner er en mottaker, som gjør at du kan ta opp eller se på en TV-kanal, mens et brukerbånd er tunerens frekvens for å motta TV-programmer. Det er derfor viktig er at du velger ulike brukerbånd for ulike tunere. Når du har gjennomført prosedyren og valgt ulike brukerbånd for alle dine TV-er, klikk neste.

brukerbånd