Jobb hos oss

Vi er en ledende Nordisk TV-distributørmed hovedkontor i Oslo og Stockholm, som lever for å gi våre kunder den beste TV-opplevelsen, og for å ha et arbeidsmiljø som hjelper oss med å oppnå dette. Vi liker å jobbe i agile kryss-funksjonelle team, diskutere ideer og komme opp med løsninger som setter kunden først. 

woman_teacup
Respektfull, åpen og ærlig

I Allente er våre kjerneverdier å være respektfull, åpen og ærlig. Vår ledelse liker å spise jevnlige frokost med de ansatte og holde månedlige "Ask Me Anything"-møter. At alle har muligheten til å bli kjent med hverandre og høre hverandres meninger er viktig for oss. Annenhver uke har vi også puls-undersøkelser blant de ansatte. Vi setter pris på stemmene i organisasjonen vår for å forstå hva som fungerer og hvor vi har forbedringspotensiale.

installer
Innovasjon og kreativitet

Som en ledende Nordisk TV-distributør i en spennende industri er DNA´et vårt å være fremoverlent, tenke annerledes og ha et mindset for å søke nye muligheter. Er det innimellom lov å feile fordi man har testet nye ting? Absolutt! Vi tror det er måten vi lærer og vokser på.

supergirl
Mangfold og inkludering

Å omfavne mangfold, likestilling og inkludering er viktig. Men, mangfold garanterer ikke inkludering, vi må være bevisste i våre handlinger for å sikre likestilling, rettferdighet og åpenhet. Hos oss handler dette om, blant annet, ansettelsesprosesser, planer for erstatning i roller, trening for å unngå ubevisst diskriminering, være deltaker i OpenMind-programmet, samt å måle progresjonen vår gjennom tiltak som Equality Check.

Arbeidsmiljø og velvære
Arbeidsmiljø og velvære

I Norden er balansen mellom arbeidsliv og privatliv en prioritet. I Allente er dette, samt et arbeidsmijø som fremmer velvære for de ansatte, høyt på vår agenda. Når du er en ny ansatt sørger vi for å sette deg sammen med en "buddy" som en del av vår onboarding, og gjennom din ansettelse har du hyppige samtaler med din leder, samt en masse morsomme og engasjerende arrangementer som du kan delta på.

Allente er stedet for alle som ønsker et arbeidsmiljø i stadig endring og med høyt tempo hvor du har en viktig stemme. Om du er interessert i å være en del av vårt tem så