We Care Allentes bærekraftsprogram


Innebandy Flex

Allente har i samarbeid med det svenske innebandyforbundet vært medsponsor av initiativet Floorball Flex, et prosjekt for å gjøre innebandy tilgjengelig for flere gjennom forenklede regler og mer fleksible trenings- og konkurranseformer. I Sverige er innebandy, etter fotball, den største sporten målt i antall utøvere. Det er en inkluderende sport for alle, uavhengig av kjønn, alder, fysiske begrensninger og økonomisk status. Gjennom ulike tiltak, ønsker vi i Allente og Svensk Innebandy å nå ut til et bredt spekter av innbyggere og få flere grupper i samfunnet til å bli mer aktive. Les vår pressemelding.

Allente-stipendet

Vi har utviklet Allente-stipendet i tett samarbeid med Amedias Direktesport. Allente mener at idrett bidrar til god helse og økt velvære, i tillegg til at det skaper en følelse av samhold og tilhørighet i et lokalsamfunn. Disse verdiene deler vi med Direktesport, Norges største kringkaster av direktesport. De viser over 5000 kamper i året – fra fotball, håndball og basketball, til volleyball, motorsport, kampsport og mer. Allente-stipendet deles ut til sportsorganisasjoner fire ganger i året, og stipendet bidrar med midler til mange ulike formål, som innkjøp av utstyr, utbedring av fasiliteter, transport til turneringer og mer. Allente-stipendet er for alle, uavhengig av sport, geografisk beliggenhet, alder og funksjonshemninger. Lær mer og søk om stipend.

Vinnerne av stipendet offentliggjøres direkte på Direktesport sammen med Allente. Les vår pressemelding

TENK

Vi har inngått et samarbeid med TENK: Tech-Nettverket for Kvinner. Allente er hovedsamarbeidspartner for den femte utgaven av det årlige arrangementet TENK-Tech Camp, som avholdes 12. og 13. august 2021. Campen vil gi over 200 skolejenter mellom 13 og 18 år mulighet til å delta i teknologiworkshops og presentasjoner arrangert av oss og flere partnere. Målet er å inspirere jenter til å lære om teknologi, og samtidig vekke interesse for utdanning og karriere innen feltet. Les vår pressemelding.