Konfigurere fjernkontrollen for TV

Du kan konfigurere Viasat-fjernkontrollen til å styre enkle funksjoner på TV-en din, for eksempel volum, kanalskifte og standby.

Den nyeste fjernkontrollen

Den nyeste fjernkontrollen konfigureres slik:

 1. Sørg for at TV-en er helt påslått (ikke i beredskapsmodus/standby).
 2. Trykk og slipp input-knappen på fjernkontrollen (øverst til venstre på fjernkontrollen, en firkant med en pil).
 3. Trykk og hold nede OK og Standby (øverst til høyre) til den røde lampen under Viasat-knappen har blinket to ganger.
 4. Rett fjernkontrollen mot TV-en og trykk og hold nede den tallknappen som svarer til TV-merket ditt (se tabellen nedenfor). Viasat-knappen vil blinke mens fjernkontrollen prøver å få kontakt med TV-en. Det kan ta flere minutter, men hold tallknappen inne hele tiden.
 5. Når fjernkontrollen har fått kontakt med TV-en, vil TV-en slå seg av automatisk. Slipp tallknappen når det skjer. Viasat-knappen vil blinke to ganger for å vise at programmeringen var vellykket, og at fjernkontrollen er konfigurert.
 6. Hvis programmeringen ikke lykkes, vil Viasat-knappen blinke tre ganger. Det betyr at TV-en din ikke støtter en slik programmering.

Viasat-fjernkontroller produsert etter 1. januar 2014

Viasat-fjernkontroller produsert etter 1. januar 2014 støtter en funksjon som kalles SimpleSet. Med denne funksjonen er det enklere å programmere Viasat-fjernkontrollen din til å styre TV-en.

Følg disse trinnene for å programmere fjernkontrollen din med SimpleSet. (Har du den nyeste fjernkontrollen, finner du instruksjoner litt lenger ned på siden.)

 1. Sjekk at fjernkontrollen din støtter SimpleSet. Symbolet på standby-knappen er rødt på fjernkontroller som er produsert etter 1. januar 2014 og hvitt på fjernkontroller produsert før denne datoen.
 2. Sørg for at TV-en er helt påslått (ikke i beredskapsmodus/standby).
 3. Trykk og slipp TV-knappen på fjernkontrollen.
 4. Trykk og hold nede OK og Standby til den røde lampen i TV-knappen har blinket to ganger.
 5. Rett fjernkontrollen mot TV-en og trykk og hold nede den tallknappen som svarer til TV-merket ditt (se tabellen nedenfor). TV-knappen vil blinke mens fjernkontrollen prøver å få kontakt med TV-en. Det kan ta flere minutter, men hold tallknappen inne hele tiden.
 6. Når fjernkontrollen har fått kontakt med TV-en, vil TV-en slå seg av automatisk. Slipp tallknappen når det skjer. TV-knappen vil blinke to ganger for å vise at programmeringen var vellykket, og at fjernkontrollen er konfigurert.
 7. Når fjernkontrollen er konfigurert, kan du velge å bruke den til å styre TV-en ved først å trykke på TV-knappen. Du veksler tilbake til å styre Viasat-boksen ved å trykke på VIASAT-knappen.
 8. Hvis programmeringen ikke lykkes, vil TV-knappen blinke tre ganger. Det betyr at TV-en din ikke støtter en slik programmering.

Tallknapper for ulike TV-merker

Tallknapp

TV-merke

1

Grundig

2

Hitachi

3

LG

4

Panasonic

5

Philips

6

Samsung

7

Sharp

8

Sony

9

Thomson

0

Toshiba