Vennligst sett inn Viasat-kortet ditt (1)

  1. Sjekk at kortet er satt inn i boksen.
  2. Ta ut og inn kortet.
  3. Hvis du har et ekstra kort, prøv å sette inn det.
  4. Hvis meldingen på TV-skjermen ikke endrer seg, kan du prøve å blåse inn i boksen der kortet står, for så å sette kortet inn. Dersom det ikke hjelper, koble fra strømmen mens kortet er ute. Koble til strømmen igjen og sett inn kortet når du får feilmeldingen tilbake på skjermen.
  5. Sjekk at strømadapter lyser grønt. Hvis den lyser rødt, er strømadapteren defekt.