Undertekster

De fleste utenlandske programmer er tekstet. Hvis det står at programmet skal være tekstet, men det ikke vises noe tekst, kan det skyldes at tekstfunksjonen er slått av på boksen din.

Kontroller funksjonen ved å trykke på Options. Deretter velger du undertekst. Her kan du også bytte språk på underteksten og lydsporet, dersom de er tilgjengelige på flere språk.