Signalstyrke og signalkvalitet

Signaltesten i Viasat-boksene viser både signalstyrke og signalkvalitet.

Signalstyrken viser hvor sterkt signal boksen får fra hodet (LNB) på parabolantennen. Lav signalstyrke indikerer at noe er galt mellom parabolhodet og boksen. Dette skyldes som oftest at det er feil på kabel eller kontakter.

Signalkvaliteten viser hvor sterkt signal boksen får fra satellitten. Lav signalkvalitet kan skyldes at antennen ikke er skikkelig justert eller at det er hindringer mellom antennen og satellitten (for eksempel trær eller busker).

Signalkvalitet skal helst ligge på 100 %, men signalkvalitet kan ligge en god del lavere i Viasat-bokser som ikke får opp «CNR»-måling i signaltesten.

Hvis du i signaltesten får opp «CNR» (skal ligge inne i alle nyere bokser, som Samsung 680, Pace 830/865 og Samsung 5140/7140 som har siste programvare), er det denne du skal styre etter for å få de beste signalene. Alt over 13 dB er bra.