Jeg mottar ikke signal

Sjekk først at den kanalen du ønsker å se på inngår i abonnementet ditt.

  • Kontroller så at antennekabelen til parabolen er skikkelig skrudd inn i boksen og parabolen.
  • Trekk ut strømledningen og la boksen være uten strøm i 30 sekunder. Koble deretter inn strømkabelen.
  • Kontroller signalstyrke og -kvalitet: Gå inn på «Meny», «Innstillinger» og velg signaltest.
  • Fjern forsiktig snø eller andre objekter som kan ha havnet på eller foran parabolen.

Dersom du fortsatt ikke får inn tilfredsstillende signaler, må parabolantennen justeres.