Innstilling av parabolen

Allentes sendinger via satellitt ligger på satellitposisjonen 4,8° øst (Sirius4/Astra 4).

Se dishpointer.com for mer informasjon ved å velge 4.8E SIRIUS 4 som satellitt. Skriv inn adressen din og trykk «Go», slik at gradene parabolen din skal stå på, kommer opp.

Hvis du valgte å ikke inkludere installasjon i din bestilling, kan du bestille det senere via kundeservice.