Innspillingsfunksjonalitet er ikke aktivert – IPTV

Kontroller at harddisken står i inngangen på boksen merket med «HDD», og at du ikke har en USB-minnepinne koblet til boksen. Bruker du harddisk, er det kun harddisken som skal være koblet til for innspillingsfunksjon.

Se om du får opp valget «Formater harddisken» under Innstillinger/Oppsett/Håndtering av lagringsenheter.

Forsøk å gjøre boksen strømløs uten at harddisken er koblet til, og koble til harddisken mens boksen er uten strøm. Sett deretter i strømmen på boksen. Hvis dette ikke fungerer, forsøk å gjøre det omvendt ved å sette i harddisken etter at boksen har startet opp.

Hvis dette ikke fungerer, gjør en tilbakestilling av boksen uten at harddisken står i boksen. Etter tilbakestillingen, sørg for at at energisparing på boksen er skrudd av under Innstillinger/Oppsett/Energisparing på passiv standby.

Ta kontakt med kundeservice for teknisk hjelp.