Hvorfor får jeg bare inn annenhver kanal?

Dette problemet oppstår hvis du har en opptaksdekoder som kun er koblet til én antennekabel, eller dersom boksen kun mottar signaler fra én av inngangene.

  1. Kontroller at det er to kabler koblet til boksen.
  2. Hvis du bruker en splitter, kan det være at en av inngangene på splitteren er defekt. Test en annen inngang på splitteren.
  3. Hvis du har en ekstra boks i huset, kan du teste begge kablene i en annen boks. På den måten kan du utelukke at det er noe galt med inngangene på boksen.