Førstegangsinstallasjon: OK-knappen kommer ikke opp på signaltesten

Hvis du ikke får opp OK-knappen nederst på skjermen under signaltesten, skyldes det trolig en av følgende årsaker:

  1. For lav signalkvalitet. Signalkvaliteten varierer fra boks til boks og skal være så høy som mulig (over 70 %).
  2. Hvis boksen viser god signalkvalitet og du fortsatt ikke får trykket «OK», er antennen innstilt mot feil satellitt.

For å være sikker på at du treffer riktig satellitt kan du gå inn på Dishpointer, legge inn adressen din og velge «4.8E SIRIUS 4» som satellitt for å finne riktig posisjon til parabolen. Vi anbefaler at du bruker kompass for å få stilt gradene så nøyaktig som mulig.