Boksen er låst på programvareoppdatering

 1. Start en manuell programvareoppdatering fra boksens frontpanel.

 2. Hvis boksen fremdeles er låst, prøv å oppdatere på denne måten:

  1. Start programvareoppdatering fra front.
  2. Trekk ut strømkabel og antennekabel.
  3. Sett inn strømkabelen.
  4. a) Hvis du har Pace 830/865 eller Samsung 5140/7140/680: Vent fem minutter mens boksen prøver å laste ned oppdateringen.
  4. b) For alle andre type boksmodeller: Vent tre timer mens boksen prøver å laste ned oppdateringen.
  5. Start boksen på nytt dersom den ikke har restartet etter tre timer.
  6. Sett inn antennekabelen.