AvtaleGiro og eFaktura

Visste du at du slipper fakturagebyr ved å velge AvtaleGiro eller eFaktura? Det er kun én av mange fordeler. Mer om dette kan du lese nedenfor.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din som gir banken tilgang til å trekke fakturert beløp direkte fra din konto på forfallsdato. Du bestemmer selv maksimalt beløp som skal kunne trekkes ved fakturaer fra oss, men det vil aldri bli trukket større beløp enn det som er oppgitt på fakturaen.

Du kan opprette dette i nettbanken din med KID- nummer og Allente sitt kontonummer, som er: 6005.07.81871. Du vil også i de fleste banker få spørsmål om å tegne både AvtaleGiro og eFaktura ved betaling av faktura i nettbanken.

eFaktura

For å motta regninger som eFaktura må du gi generell aksept for dette ved å logge inn i nettbank eller Vipps, og aktivere eFaktura.


Du må selv gå inn å godkjenne/bekrefte fakturaen før forfall for at den skal bli betalt, med mindre du kombinerer det å motta eFaktura med AvtaleGiro-betaling.


Problemer med å aktivere eFaktura hos Allente?
Siden Allente som privat bedrift ikke har lov å lagre personnummer må vi bruke andre opplysninger for å slå opp mot bank om du har aktiv eFaktura-avtale. Sjekk på MinSide om Allente har samme opplysninger som er oppgitt hhv i bank samt under din eFakturaavtale i bank:


- For- og etternavn
- Fødselesdato
- Postadresse
- E-postadresse
- Mobilnummer

 

Les mer på www.efaktura.no

 

Full oversikt på Min Side

Se din faktura