Mangler du deler av hovedmenyen på Allente 1 og OnePlace-boksen din?

I dag, 18.januar, bytter vi ut et av de eldre tekniske systemene våre. Det kan påvirke deg som har eldre software på TV-boksen din. Helt spesifikt vil dette vil gjelde de som har versjon 2.36 eller eldre av TV-apppen.

Hvordan vet jeg om jeg er påvirket, og hva kan jeg gjøre?

Trykk på den blå knappen på fjernkontrollen din for å komme til hovedmenyen. Ser du bare områdene «TV» og «TV-guide», altså ikke «Ukesarkiv» og annet, må boksen din oppdateres.

Slik oppdaterer du TV-boksen din

  1. Trykk på den blå knappen så du kommer til hovedmenyen.
  2. Gå til ikonet for innstillinger øverst til høyre(et tannhjul). Bekreft med OK.
  3. Velg «Teknisk informasjon». Bekreft med OK.
  4. Velg «Versjoner». Bekreft med OK.
  5. Velg «Oppdatere TV-appen»(alternativet lengst ned). Bekreft med OK.
  6. Sett boksen i standby-modus ved å trykke raskt på AV/PÅ-knappen(lengst opp til høyre på fjernkontrollen). Vent i 15 minutter. Slå på boksen igjen.