Opprette og redigere favorittliste Samsung dekoder

Opprette Favorittliste

For å skape en favorittliste må du stå på vanlig TV-bilde og trykke på MENU på fjernkontrollen to ganger. Alternativt kan du trykke på MENU, velg TV-Guide og trykk OK på TV-guide. 

Når du er inne i TV-guiden trykk på OPTIONS på fjernkontrollen, velg "Håndtere Favoritter" og trykk OK.

 

I denne menyen velger du de kanalene som skal inn i favorittlisten ved å navigere deg til hver enkelt kanal med piltastene og markere med OK. Hver kanal blir da markert med en hake som betyr at kanalen er markert. Bekreft med "Blå knapp" på fjernkontrollen når de ønskede kanalene er markert. Du kommer da tilbake til TV-guiden du var i før endringene. 

Kanalene legger seg automatisk i den rekkefølger du velger dem i. De legger seg ikke i rekkefølge basert å ordinær kanalplass. Rekkefølge i favorittlisten kan sorteres med å trykke på "Grønn Knapp". 

For å aktivere favorittlisten går du inn i TV-guiden. Deretter har du 2 alternativer for å aktivere favorittlisten

  1. Trykk på OPTIONS, trykk ned til VELG KANALLISTE og OK
  2. Trykk på RØD KNAPP når du står på hvilken som helst kanal inne i TV-guiden

Trykk ned til Favoritt og bekreft med OK

Kanallisten vil nå være favorittlisten frem til annet blir lagt inn. Favorittliste kanalene blir markert med ett hjertemerke. Dette merket vil også være synlig på de valgte kanalene når man er inne i hovedkanallisten. 

For å se på TV så trykker du på den kanalen du ønsker å se, eller trykker på VIASAT

 

Redigere kanalliste

For å sortere favorittlisten i den rekkefølgen du ønsker, følg de to første punktene i denne guiden. Deretter trykker du på GRØNN KNAPP og får opp kanallisten i den rekkefølgen kanalene ligger. 

  • Velg den kanalen du ønsker å flytte og trykk OK
  • Kanalen blir da markert med en oransje firkant.
  • Naviger med piltastene til den plassen du ønsker å legge kanalen og bekreft med OK
  • Kanelene som ligger på denne plasseringen og ned til plassen du flytter kanalen fra vil rykke ett hakk ned i listen
  • Når endringene er fullført, bekreft med BLÅ KNAPP

Trykk til slutt VIASAT for å se på TV