Pause, spole og ta opp programmer

Disse knappene på fjernkontrollen kontrollerer opptaksfunksjonene:

Gul – ta opp det du ser på for øyeblikket
Rød – pause
Grønn – spol frem og tilbake
Rosa – stopp og start programmet/opptaket/ det nedlastede materialet du ser på

Avansert opptak

Serieopptak

Ta opp alle programmer av en spesifikk serie på en kanal:

  • Trykk på «menu» på fjernkontrollen, gå til «Alle kanaler» og trykk «OK».
  • Velg programmet du vil gjøre serieopptak av.
  • Trykk på den grønne knappen for å starte serieopptaket.
  • Trykk på knappen (R) for å gjøre enkeltopptak.

Manuelt opptak

Opptak programmert for én spesifikk kanal, i ett spesifikt tidsrom. Dette kan være greit for for eksempel arrangementer som kan gå utover den tiden programmet er ment å vare.

  • Trykk på «menu» på fjernkontrollen, gå til «Manuelt TV-opptak» og velg «OK».
  • Sett kanalnummeret du ønsker øverst (kanalnavn endres automatisk etter hvilket kanalnummer du velger).
  • Velg dagen du vil at opptaket skal skje, tiden det skal starte på og hvor lenge boksen skal ta opp.
  • Trykk på «Bekreft» (den blå knappen).