Direkte-TV

Se TV

Når du starter OnePlace, vises alltid den siste TV-kanalen du så på skjermen.

 1. Trykk på den blå knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg «Se TV» – direkte-TV starter.
Se TV

Få oversikt med kanallisten

Kanallisten er en snarvei til oversikt over kanalene. Kanalene inkludert i din kanalpakke vises på toppen av listen. Kanalene du ikke abonnerer på vises lenger ned, med et låsikon. Mens du ser et TV-program:

 1. Trykk opp eller ned på hjulet på fjernkontrollen.
 2. Bla opp eller ned i kanallisten med hjulet.
 3. Trykk «OK» for å velge en annen kanal.
Snarvei til kanallisten med opptak

Programmet du ser på mens du søker i kanallisten vil fortsette i bakgrunnen.

Kanallisten viser ...

Direkte-TV
Kanallisten viser TV-programmene som går akkurat nå på de ulike kanalene.

Neste program
Til høyre for hver kanal i kanallisten vil du se neste program for kanalen.

Dine opptak
Hvis du har tatt opp innhold fra en kanal, vil du se det til høyre for kanalen i kanallisten.

Snarvei til kanallisten med opptak

Du ser neste program og dine opptak til høyre for hver kanal i kanallisten.

Mer info om programmet du ser på

Her finner du mer informasjon om programmet; beskrivelse av innhold, skuespillere, varighet m.m.

 1. Trykk «OK» for å vise valgmenyen.
 2. Trykk opp med hjulet.
 3. Velg «Mer info».
Få mer informasjon om det du ser på

Få mer informasjon om det du ser på.

Valgmeny: Pause, spole, ta opp, se tekst-TV m.m.

Her finner du valgmeny for avspilling, med flere muligheter:

 1. Mens du ser på TV: Trykk en gang til høyre eller venstre med hjulet
 2. Trykk en gang ned med hjulet og trykk deg til høyre – til ønsket funksjon

Tid: Når du trykker Pause/Play ser du hvor lang tid som gjenstår av det du ser på nå.

Pause/Play: Du kan pause programmet eller filmen du ser på nå. Og starte og se videre med play. Du kan også bruke play/pause knappen på fjernkontrollen.

Ta opp: Samme funksjon som den røde knappen på fjernkontrollen.

Live (spole): Her kan du spole tilbake til der du startet å se - og frem til sanntid (nå).

Tekst-TV: Her finner du tekst-TV.

Lyd og tekst: Hvis du f.eks. vil endre undertekster.

Player - valgmeny

Pause og spole i direkte-TV

Pause
Du kan pause programmet du ser på, og fortsette (play) fra der du valgte pause.

Spole fram
Du kan spole fram til TV-programmets sanntid (nåtid).

Spole tilbake
Du kan når som helst spole tilbake til der du startet å se programmet.

Du kan ikke spole tilbake til programmets begynnelse hvis du ikke har sett programmet fra begynnelsen.

Player - valgmeny

Du må ha en harddisk for å bruke pause- og spolefunksjon.

Se tekst-TV

For å se tekst-TV aktiverer du valgmenyen. Mens du ser TV på en kanal gjør du følgende:

 1. Trykk en gang til høyre eller venstre med hjulet. Du kommer da til valgmenyen.
 2. Trykk en gang ned med hjulet.
 3. Trykk tre ganger til høyre med hjulet og trykk «OK» på ikonet for «TXT».
Se Tekst-TV

Tekst-TV fungerer kun når du ser TV med parabol (satelittsignal), og ikke på nett-TV.

Spole

Trykk en gang for å hoppe fram eller tilbake. Trykk og hold knappen inne for å spole raskt fram eller tilbake så langt du ønsker. OnePlace gjør opptak av det du ser på nå (dersom du har harddisk). Opptaket forsvinner når du skifter program/kanal.

Du må ha harddisk for å spole

Sett inn harddisk for å få tilgang til flere funksjoner; spole/pausemeny og opptak

Automatisk opptak i direkte-TV

NB: Du må ha installert harddisk i din OnePlace for å få tilgang til opptaksfunksjon. Når du ser direkte-TV, blir innholdet du ser på automatisk tatt opp på harddisken. Det betyr at du kan pause programmet/filmen og fortsette å se senere, uten å miste et eneste sekund. Du kan også spole fram, men bare så langt fram at du innhenter direkte-TV-programmets sanntid for kanalens sending. Hvis du skifter til en annen kanal, vil programmet gå tilbake til sanntid igjen. Da blir auto-opptak borte og det finnes ikke lenger på harddisken.

Du må ha harddisk for å ta opp

OnePlace gjør automatisk opptak av det du ser på.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvor kan jeg endre språk?

Gå til ​«Innstillinger» i hovedmenyen slik:

 1. Trykk på den blå knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg «Innstillinger» øverst til høyre i hovedmenyen på TV-skjermen.
 3. Bla med hjulet ned til innstillinger.
 4. Gå inn på «Lyd og undertekster» for å endre språk, undertekster mm. 

Kan jeg spole raskt frem når jeg ser på TV?

Nei. Du kan bare se det som er sendt tidligere og frem til sanntid for TV-programmet. For å spole må du se et opptak eller ha pauset et TV-program.

Jeg vil gjerne abonnere på en annen kanalpakke, kan jeg gjøre det direkte i OnePlace? 

Nei dessverre, ikke foreløpig. Kontakt kundeservice for å oppgradere abonnementet ditt.