Slik bytter du parabolhode (LNB)

Parabolhodet (LNB) er mottakeren på parabolantennen. Den omformer signaler fra ulike frekvenser – til en frekvens som kan overføres til din dekoder.

 

Bytt parabolhodet på parabolen

1. Skru kabel fra parabolhodet

Skru fra parabolhodet

2. Trykk inn mothakene

Trykk inn de to mothakene på den svarte (eller grå) braketten som er festet til parabolhodet.

Trykk inn mothakene

3. Løsne skruen i den svarte braketten

som holder de to delene sammen, med skrutrekker.

Løsne skruen i den svarte braketten

4. Ta av den svarte braketten

Ta den svarte braketten av gammelt parabolhode og fest den på ditt nye parabolhode på samme måte. NB: Ikke skru til ordentlig før du har finjustert parabolhodet, helt på slutten av installasjonen.

Ta av den svarte braketten

5. Skyv brakett på plass

Skyv braketten på plass i parabolarmen ved å presse inn mothakene på braketten slik at parabolhodet sitter.

Skyv brakett på plass

6. Skru kabelen til parabolhodet

Skru kabelen til parabolhodet

7. Trekk regnbeskyttelsen ned over kontaktene

slik at de er beskyttet mot vær og vind.

Trekk regnbeskyttelsen ned over kontaktene

Endre antenneinstillinger på dekoderen

For å gjøre ferdig installasjonen av det nye parabolhodet må du nå gå inn på Innstillinger på OnePlace, aller nederst på TV-skjermen. Trykk på den blå knappen - Innstillinger og velg Satellitt. Trykk OK på fjernkontrollen. Dekoderen starter nå med «Automatisk gjenkjenning» og søker etter signal.

Instruksjonsbilde

Juster parabolhodet

På skjermbildet ser du to grafer som viser signalkvalitet og styrke. Det er signalkvalitet du nå skal fokusere på. På skjermen ser du kvaliteten målt i desibel (dB). For best mulig kvalitet, bør tallet være så høyt som mulig, normalt over 15.

1. Juster ditt nye parabolhode til du har best mulig mottakskvalitet.

Det enkleste er å være to personer. En står ute og justerer parabolhodet med veldig små bevegelser. Dette er millimeterpresisjon. Den andre er inne ved dekoder og TV-skjerm og følger med på tallene for kvalitet på TV-skjermen, til tallet er høyere enn 15.

Instruksjonsbilde

2. Når du har kommet frem til best mulig innstilling

og har TV-bilde på skjermen, skal du feste braketten med skrutrekkeren til den sitter stramt. Det er viktig at braketten sikrer at parabolhodet ikke kommer ut av stilling.

Juster ditt parabolhode når du har best mulig mottakskvalitet

Ofte stilte spørsmål

Når bør du bytte parabolhode?

Når du bytter til OnePlace, anbefaler vi å samtidig bytte parabolhode, fordi vår nye dekoder krever nytt parabolhode for at du skal få glede av alle de nye mulighetene.

Montere selv eller bestille montør?

Det er enkelt å følge anvisningen for å bytte parabolhodet selv. Den viktigste vurderingen handler om din sikkerhet. Dersom du må bruke stige og parabolen er plassert høyt eller ustabilt, må du ikke utsette deg for risiko og utføre monteringen selv. Våre faglig dyktige montører sikrer seg med line og sele og bruker lift. Dersom din parabolantenne er lett tilgjengelig uten bruk av stige og sikringsutstyr, skal monteringen være enkel å utføre selv.

Hvorfor nytt parabolhode?

Med nytt parabolhode får du flere og nye muligheter til å se på TV og samtidig ta opp programmer. Flere kan se TV samtidig i ulike rom, mens du parallelt tar opp opptil flere programmer. Nyt parabolhode gir i tillegg hurtigere kanalsøk og forkorter dermed zappetiden.

Rask teknologisk utvikling gjør det nødvendig å oppdatere og bytte utstyr. Utstyret forbedres, funksjonalitet og kapasitet utvikles og oppdateres. Vårt utstyr har samme endringstempo som f.eks. mobiltelefoner. Alt utstyr som står ute blir i tillegg utsatt for belastninger fra temperaturforskjeller, vær og vind.