Slik bytter du parabolhode (LNB)

Parabolhodet (LNB) sitter på enden av parabolarmen. Det samler, forsterker og konverterer signalene fra satellitt og viderefører det til boksen din. Her ser du hvordan du bytter ut det gamle parabolhodet.

1. Skru ut kabel

Skru ut kabelen fra parabolhodet (se tegning).

Skru fra parabolhodet

2. Trykk inn mothakene

Trykk inn de to mothakene på den svarte (eller grå) braketten som er festet til parabolhodet.

Trykk inn mothakene

3. Løsne skruen i den svarte braketten

Denne holder de to delene sammen. Bruk skrutrekker.

Løsne skruen i den svarte braketten

4. Ta av den svarte braketten

Ta den svarte braketten av det gamle parabolhodet og fest den på samme måte på ditt nye parabolhode. NB: Ikke skru til ordentlig før du har finjustert parabolhodet, helt på slutten av installasjonen.

Ta av den svarte braketten

5. Skyv braketten på plass

Skyv braketten på plass i parabolarmen. Det gjør du ved å presse inn mothakene på braketten slik at parabolhodet sitter.

Skyv brakett på plass

6. Skru på kabel

Skru kabelen på plass i parabolhodet slik det var før du startet.

Skru kabelen til parabolhodet

7. Trekk over regnbeskyttelsen

Trekk beskyttelsen ned over kontaktene slik at de er beskyttet mot vær og vind.

Trekk regnbeskyttelsen ned over kontaktene

8. Endre antenneinnstillinger på dekoderen

Fullfør installasjonen av det nye parabolhodet ved å gå inn på «Innstillinger» på OnePlace. Gå deretter til «Blå knapp - innstillinger» og velg «Satellitt». Trykk «OK» på fjernkontrollen. Dekoderen starter nå med «Automatisk gjenkjenning» og søker etter signal.

Instruksjonsbilde

9. Juster parabolhodet

På skjermbildet ser du to grafer som viser signalkvalitet og styrke. Det er signalkvalitet du nå skal fokusere på. På skjermen ser du kvaliteten målt i desibel (dB). For best mulig kvalitet, bør tallet være så høyt som mulig, normalt over 15. Det enkleste er å være to personer. En står ute og justerer parabolhodet med veldig små bevegelser. Dette er millimeterpresisjon. Den andre er inne ved dekoder og TV-skjerm og følger med på tallene for kvalitet på TV-skjermen, til tallet er høyere enn 15.

Instruksjonsbilde

10. Fest braketten

Når du har kommet frem til best mulig innstilling og har TV-bilde på skjermen, skal du feste braketten med skrutrekkeren til den sitter stramt. Det er viktig at braketten sikrer at parabolhodet ikke kommer ut av stilling.

Juster ditt parabolhode når du har best mulig mottakskvalitet

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om bytte av parabolhode. 

  
 • Når bør jeg bytte parabolhode?

  Når du bytter til OnePlace-dekoderen (eller Allente1-dekoderen), anbefaler vi at du samtidig bytter parabolhode, fordi vår nye dekoder krever nytt parabolhode for at du skal få glede av alle de nye mulighetene.

 • 
 • Hvorfor nytt parabolhode?

  Med nytt parabolhode får du flere og nye muligheter til å se på TV og samtidig ta opp programmer. Flere kan se TV samtidig i ulike rom, mens du parallelt tar opp opptil flere programmer. Nytt parabolhode gir i tillegg hurtigere kanalsøk og forkorter dermed zappetiden.

  Rask teknologisk utvikling gjør det nødvendig å oppdatere og bytte utstyr. Utstyret forbedres, funksjonalitet og kapasitet utvikles og oppdateres. Vårt utstyr har samme endringstempo som f.eks. mobiltelefoner. Alt utstyr som står ute blir i tillegg utsatt for belastninger fra temperaturforskjeller, vær og vind.

 • 
 • Kan jeg montere parabolhodet selv eller må jeg bestille montør?

  Det er enkelt å følge anvisningen for å bytte parabolhodet selv. Den viktigste vurderingen handler om din sikkerhet. Dersom du må bruke stige, og parabolen er plassert høyt eller ustabilt, må du ikke utsette deg for risiko og utføre monteringen selv. Våre faglig dyktige montører sikrer seg med line og sele og bruker lift. Dersom din parabolantenne er lett tilgjengelig uten bruk av stige og sikringsutstyr, skal monteringen være enkel å utføre selv.