TV-kanaler

Finn dine TV-kanaler

Når du starter Allente-1-dekoderen din vil du alltid se den kanalen du så på sist. For å komme til dine TV-kanaler fra hovedmenyen, gå til menyrubrikken for TV:

  1. Trykk på den blå kanppen
  2. Bruk knappene på navigasjonshjulet og still deg på TV
  3. Trykk Ok for å bekrefte
  4. Skift kanal med +/- knappene eller bruk talltastene
Tv-kanalen
Se TV direkte

Du finner TV-kanalene dine under rubrikken TV i hovedmenyen.

Kanallisten viser...

TV-kanaler
Kanallisten viser bilder fra alle TV-programmer som pågår akkurat nå på de ulike kanalene 

Neste program
Til høyre for hver kanal i kanallisten ser du hvilket program som kommer som neste

Ukesarkiv
Hvis kanalen har et ukesarkiv med lagrede programmer finner du det til høyre for neste program 

Neste program

Du ser neste program som kommer til høyre for hver kanal i kanallisten.

Mer info om programmet du ser på

Her finner du mer informasjon om programmet: en beskrivelse av innholdet, skuespillere, varighet m.m.

  1. Trykk på OK for å vise funksjonsmenyen
  2. Trykk opp med knappene på navigasjonshjulet
  3. Velg Mer info
Mer info om det program du ser på
Mer informasjon

Under Mer info finner du informasjon om programmet/filmen/serien du ser på.

Funksjonsmenyen: Start forfra etc. 

Fra funksjonsmenyen finner du f.eks. "Start forfra" - en praktisk funksjon du kan bruke når du ikke fikk med deg begynnelsen på et program eller en film. Gjør slik for å bruke "Start forfra" 

  1. Mens du ser på programmet, trykk OK
  2. Trykk ned med knappene på navigasjonshjulet for å få opp funksjonsmenyen
  3. Velg "Start forfra" og trykk OK
Start forfra

Trykk OK eller høyre på navigasjonshjulet mens du ser på et program for å få opp funksjonsmenyen.