Fjernkontrollen

Den blå knappen

Tar deg alltid til hovedmenyen.

Search-knappen

Trykk på Search-knappen når du vil gjøre et talesøk via Google-assistenten. Snakk til fjernkontrollens mikrofon når de tre prikkene lengst nede på skjermen beveger seg. I tillegg til å søke frem innhold kan du med Google-assistenten også gi dekoderen kommando, som f.eks. "Gå til innstillinger", "Åpne TV 2 Play" etc. 

Search/Blå knappen

Navigasjonshjulet

Bruk knappene på navigasjonshjulet for å navigere i menyer. Bekreft med OK. Når du trykker opp eller ned mens du ser på en TV-kanal får du opp snarveien til kanallisten. Trykk venstre eller høyre på hjulet når du ser på en kanal, så får du frem funksjonsmenyen. Der finner du blant annet funksjonen "Start forfra".

Navigationsknapparna
Navigasjonshjulet

Bruk knappene på navigasjonshjulet for å bla i menyene. Bekreft med OK.

Mode

Når du trykker på mode-knappen veksler fjernkontrollen (på under ca. 10 sekunder) fra å styre dekoderen til å styre TV-en din. Da kan du endre lyden, HDMI-kilde og slå av TV-en med dekoderens fjernkontroll. 

Mode

Skfit kanal med +/-

Trykk på +/- for å skifte kanal, eller bruk talltastene for å gå til den kanalen du vil se. 

Back

Tar deg tilbake til foregående skjermbilde eller til foregående kanal som du har sett på.

Back/Byt kanal

Volumknapper og steng lyden (mute)

Med knappene lengst ned til venstre på fjernkontrollen kan du justere volumet

Bruk volumknappene for å justere lyden
Trykk og hold nede den nedre delen av volumknappen for å stenge lyden helt
Trykk på den øvre volumknappen for å slå på lyden igjen
Volym

Snarvei til kanallisten med navigasjonshjulet

Kanallisten gir deg rask oversikt over kanalene. Kanalene som inngår i TV-akken din vises høyst opp i listen. De kanalene du ikke har tilgang til vises lenger ned, med et lås-ikon.

  1. Når du står på en TV-kanal: Trykk opp eller ned med knappene på navigasjonshjulet på fjernkontrollen
  2. Bla opp eller ned i kanallisten med navigasjonsknappene.
  3. Trykk OK for å velge kanal
Snarvei til kanallister

Talesøk med Search-knappen

Talesøk er en smart og enkel metode for å oppdage alt innholdet. Trykk på Search-knappen og snakk til fjernkontrollens mikrofon når de tre prikkene lengst ned på skjermen beveger seg. Bare husk at d også kan få treff på søk som ikke har noe med Allentes TV-tilbud å gjøre. I tillegg til å søke frem innhold kan du med Google-assistenten gi boksen kommandoer, som f.eks. "Gå til innstillinger", "Åpne TV 2 Play" osv. 

Obs! For å kunne bruke Google-assistenten må du først sørge for at du har koblet en Google-konto til Allente 1-boksen.

Sök med Google-assistenten

Ofte stilte spørsmål