Sendings- og teknologiavgift

Vi kommer den 1. februar 2024 til å innføre en sendings- og teknologiavgift på 29,- kr/mnd for å dekke kostnader relatert til sending, produktutvikling og sikkerhet. Det er viktig for oss at våre produkter holder en god og sikker standard, slik at du som kunde alltid skal kunne føle deg trygg på at du har gjort et godt valg med Allente.

Sendings- og teknologiavgift

  
 • Når begynner jeg å betale den nye avgiften?

  Den nye sendings- og teknologiavgiften vil gjelde fra 1. februar 2024 for kunder som ikke er i binding. Øvrige parabolkunder betaler avgiften når bindingstiden på TV-abonnementet er over. Nye kunder får en kampanje som krediterer avgiften de 12 første månedene av avtaleperioden.

 • 
 • Hvorfor innfører dere denne avgiften?

  Den teknologiske utviklingen skjer stadig raskere, noe som krever en ny standard for sending, produktutvikling og sikkerhet. Det er viktig for oss at produktene våre opprettholder en god og sikker standard, slik at du som kunde alltid føler at du har gjort et godt valg med Allente. Å fortsette å holde tritt med utviklingen er kostbart, og derfor innfører vi fra 1. februar 2024 en sendings- og teknologiavgift.Hvis du har bindingstid igjen på abonnementet ditt, påløper avgiften først når bindingstiden utløper.  

 • 
 • Hvem får denne avgiften?

  Alle parabolkunder, uansett pakke (Basic, Standard, Large, Premium) vil få en månedlig sendings- og teknologiavgift etter endt binding.

 • 
 • Hva er denne avgiften, og hva dekker den?

  Avgiften dekker deler av kostnadene knyttet til sending, produktutvikling og sikkerhet. Den inkluderer:  

  • Sending – i befatter både satellittsendinger og økt datatrafikk for strømming av TV-kanaler 
  • Produktutvikling - teknologisk utvikling og forbedring av våre tjenester (for eksempel apper) 
  • Sikkerhet - kryptering, overvåking og bekjempelse av piratkopiering.

 • 
 • Hvorfor kommer denne avgiften nå? 

  Det generelle prisbildet i samfunnet øker for øyeblikket innen flere områder. Samtidig skjer den teknologiske utviklingen stadig raskere, noe som krever en økt standard for sending, produktutvikling og sikkerhet. En stor del av kostnadene som påvirker oss kan knyttes til akkurat dette. Derfor innfører vi fra 1. februar en sendings- og teknologiavgift.

 • 
 • Hvorfor er avgiften satt til akkurat 29 kr/mnd?

  Selv om det alltid er uheldig å øke kostnadene for våre kunder, dekker denne avgiften bare en del av de faktiske kostnadene tilknyttet sending, produktutvikling og sikkerhet.

 • 
 • Hvorfor en ny avgift i stedet for å inkludere kostnaden i prisen på TV-pakkene deres?

  I tilfeller der vi øker prisen på TV-pakkene våre, skjer det på grunn av endringer og forbedringer av produkttilbudet, for eksempel økte kostnader fra våre innholdsleverandører for innholdet i akkurat den pakken som økes. I dette tilfellet skyldes de økte utgiftene kostnader knyttet til sending, produktutvikling og sikkerhet. Siden dette er like viktig for alle, uavhengig av pakke, tar vi det ut som en separat avgift.

Generelt