Pause/fryse abonnement

Har du behov for å fryse abonnementet ditt i en kortere periode? Som Allente-kunde kan du enkelt fryse hele eller deler av abonnementet ditt i inntil seks måneder per år, og åpne det igjen ved behov. Du kan selv fryse abonnementet ditt gratis via Min Side, eller via vår kundeservice mot et gebyr på 99 kroner. Du kan enkelt fryse eller avbryte frys av abonnementet via Min Side.

Vilkår for frys

  • Abonnementet kan minimum fryses i én kalendermåned.
  • Abonnementet kan maksimum fryses i seks måneder av gangen.
  • Abonnementet kan maksimum fryses i seks måneder i løpet av en 12 måneders periode.
  • Tidligste oppstartdato for frys er den 1. i påfølgende måned etter at frys er aktivert.
  • Hvis abonnementet fryses i bindingstiden, blir det automatisk forlenget tilsvarende fryseperioden.
  • Abonnementet kan ikke sies opp eller endres i fryseperioden, det må åpnes før eventuell oppsigelse eller endringer utføres.
  • Det blir ikke fakturert abonnementskostnad mens abonnementet er frosset, men har du eventuelt utstyr på avbetaling, vil du fortsatt motta faktura på dette.

Faktura før og etter frys

Ved utestående purringer kan fryseperioden bli forhindret. Sørg derfor for at alle betalinger for inneværende måned er gjort før perioden trer i kraft.

Hvis du har mottatt faktura for en periode abonnementet skal fryses, blir denne automatisk kreditert fra dato frysen trer i kraft. På Min Side finner du alltid en oversikt over utestående fakturaer.

Slik åpner du abonnementet igjen

Du kan når som helst velge å avbryte frys via Min Side eller ved å kontakte kundeservice. Det tar inntil 1 time fra abonnementet åpnes til du har tilgang til innholdet.